Faktoring z regresem: Elastyczne finansowanie z minimalnym ryzykiem

Faktoring z regresem, nazywany również faktoringem recourse, to jedna z interesujących opcji finansowania dostępnych dla przedsiębiorstw. Jest to forma faktoringu, w której ryzyko niewypłacalności klienta przechodzi na przedsiębiorstwo. W tym artykule przyjrzymy się bliżej faktoringowi z regresem, omówimy kluczowe aspekty tego rodzaju finansowania, korzyści i wyzwania, oraz jakie firmy mogą znaleźć w nim wartość dodaną.

I. Definicja faktoringu z regresem

Faktoring z regresem to rodzaj faktoringu, w którym przedsiębiorstwo przenosi ryzyko niewypłacalności klienta na siebie. Oznacza to, że jeśli klient nie ureguluje należności, faktor ma prawo żądać zwrotu wypłaconej zaliczki lub dokonanych płatności od przedsiębiorstwa. Faktoring z regresem wyróżnia się tym, że przedsiębiorstwo bierze na siebie część ryzyka, co może wpływać na cenę tej usługi finansowej.

II. Jak działa faktoring z regresem?

 1. Wystawienie faktury klientowi Pierwszym krokiem w procesie faktoringu z regresem jest wystawienie faktury klientowi za dostarczone usługi lub towary.
 2. Sprzedaż faktury do faktoringu Następnie przedsiębiorstwo sprzedaje fakturę firmie faktoringowej. Faktor nabywa fakturę od przedsiębiorstwa za część jej wartości, zazwyczaj w granicach 80-90% wartości faktury.
 3. Wypłata zaliczki Po zakupie faktury, faktor wypłaca przedsiębiorstwu zaliczkę, czyli część wartości faktury. Dzięki temu przedsiębiorstwo może natychmiast uzyskać potrzebną gotówkę, zamiast czekać na uregulowanie płatności od klienta.
 4. Odzyskiwanie płatności od klienta W przypadku, gdy klient nie ureguluje należności na czas, przedsiębiorstwo musi podjąć działania w celu uregulowania płatności. Faktor przekazuje informacje o opóźnieniu w płatnościach i współpracuje z przedsiębiorstwem w procesie odzyskiwania należności.
 5. Zwrot zaliczki w przypadku niewypłacalności Jeśli klient nie ureguluje należności, faktor ma prawo żądać zwrotu wypłaconej zaliczki lub dokonanych płatności od przedsiębiorstwa. To oznacza, że przedsiębiorstwo ponosi część ryzyka niewypłacalności.

III. Korzyści faktoringu z regresem

 1. Elastyczność finansowania Faktoring z regresem pozwala przedsiębiorstwom na elastyczne korzystanie z finansowania w zależności od potrzeb i wymagań.
 2. Szybki dostęp do gotówki Dzięki faktoringowi z regresem, przedsiębiorstwa mogą szybko uzyskać potrzebną gotówkę na bieżącą działalność, co przyczynia się do poprawy płynności finansowej.
 3. Wzmocnienie relacji z klientami Faktoring z regresem pozwala przedsiębiorstwom zachować pełną kontrolę nad relacją z klientem w kwestiach finansowych, co może wpływać na wzmocnienie relacji biznesowych.
 4. Ochrona przedsiębiorstwa przed stratami Przedsiębiorstwa mogą w pewnym stopniu ograniczyć ryzyko niewypłacalności poprzez monitorowanie płatności i podejmowanie działań w przypadku opóźnień.

IV. Wyzwania faktoringu z regresem

 1. Wysokie koszty Faktoring z regresem może być droższą opcją niż inne formy finansowania ze względu na ryzyko, które ponosi przedsiębiorstwo.
 2. Ryzyko strat finansowych Przedsiębiorstwo ponosi część ryzyka niewypłacalności klienta, co może prowadzić do strat finansowych w przypadku dużych opóźnień w płatnościach.

V. Dla jakich firm faktoring z regresem jest odpowiedni?

Faktoring z regresem może być odpowiedni dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, w tym:

 • Firm, które chcą zyskać elastyczne finansowanie bez pełnego przeniesienia ryzyka na faktora.
 • Przedsiębiorstw z dobrą zdolnością do zarządzania płatnościami klientów.
 • Firm, które cenią sobie kontrolę nad relacją z klientami w kwestiach finansowych.

VI. Podsumowanie

Faktoring z regresem to elastyczne rozwiązanie finansowe, które umożliwia przedsiębiorstwom szybki dostęp do gotówki bez pełnego przeniesienia ryzyka niewypłacalności na faktora. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wzmocnić swoją płynność finansową i skuteczniej zarządzać należnościami. Jednak przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu z regresem, warto dokładnie ocenić ryzyko i korzyści związane z tym rodzajem finansowania oraz współpracować z rzetelną i zaufaną firmą faktoringową.

Rekomendowane artykuły