Co oferujemy?

Korzystanie z e fakturowania jest niczym innym, jak czystą oszczędnością dla każdej firmy, która z niego korzysta. Przeniesienie całego procesu wystawiania faktury do sfery Internetu, czyli przejście z tradycyjnych faktur papierowych do faktur online pozwala na oszczędzanie nawet do osiemdziesięciu procent kosztów, jakie normalnie firma ponosi w związku z wystawianiem tradycyjnych faktury i kolportażem ich do klientów za pomocą usług Poczty Polskiej albo firm kurierskich.

Przede wszystkim, sam koszt drukowania faktury VAT zostaje sprowadzony do zera - brak potrzeby utrwalania faktury VAT w formie papierowej to oszczędność samego papieru, tuszu jaki zostaje zużyty do nadruku oraz w niektórych przypadkach nawet zakupu samej drukarki (w przypadku firm, które nie potrzebują jej do innych czynności niż wystawianie faktur dla klientów). Faktura wystawiona w formie online nie zajmuje także miejsca w biurze, a poprzez sprzężenie systemu ze skrzynką poczty elektronicznej e-mail możliwe jest wysłanie jej jednym kliknięciem do klienta.

Co za tym idzie, kolejnym kosztem, jakiego unikamy w przypadku przejścia w naszej firmie na fakturowanie online jest koszt związany z dostarczeniem faktury do klienta. Nie musimy już wydawać firmowych pieniędzy na znaczki pocztowe i koperty potrzebne do nadania faktury do naszego kontrahenta. W niektórych przypadkach koszt wysyłki pojedynczej faktury mógł przekraczać nawet pięć złotych, jeśli chcieliśmy wysłać fakturę przesyłką rejestrowaną, czyli tak zwanym listem poleconym.

Do tego jeszcze trzeba policzyć dosyć często niestety przez firmy pomijany, bo ukryty, koszt samego pracownika oddelegowanego do obsługi przesyłki firmowej, jaką jest faktura. W przypadku wysyłki faktur VAT drogą Poczty Polskiej musimy się liczyć z będącymi normą dla tej instytucji gigantycznymi wprost, monstrualnych rozmiarów kolejkami. Tak naprawdę czas który pracownik straci na odstaniu swojej kolejki na poczcie podczas wysyłki faktur mógłby zostać przeznaczony do wygenerowania dodatkowego zysku przez danego pracownika.

Ten problem oczywiście całkowicie znika w przypadku korzystania z faktur online. Wysyłka faktury elektronicznej poprzez jedno kliknięcie znacząco ułatwi nam działanie, a w przypadku odbiorców bardziej tradycyjnych, którzy bezwzględnie wymagają dostarczenia im faktury w formie tradycyjnej (by nie rzec przestarzałej), cały czas dostępna jest opcja wydruku faktury prosto z systemu - dzięki czemu każdy tak naprawdę znajdzie tutaj rozwiązanie dla siebie.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan obliczyła, że w przypadku wystawiania 1000 faktur miesięcznie oszczędność z tytułu korzystania z systemu do wystawiania faktur online (czyli systemu tufaktura.pl) może wynieść w stosunku do tradycyjnego wystawiania i wysyłania do odbiorców faktur nawet dwa tysiące złotych! Idąc dalej tym tokiem rozumowania - jeśli firma wystawia rocznie dwadzieścia tysięcy faktur elektronicznych, oszczędzi prawie czterdzieści tysięcy złotych tylko z tytułu korzystania z programu do elektronicznego wystawiania faktur online.